Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AX100

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-AX100
 Độ sáng: 2.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX605N

Giá : 4,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX605N
 Độ sáng: 5.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW535N

Giá : 4,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW535N
 Độ sáng: 5.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VZ575N

Giá : 4,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VZ575N
 Độ sáng: 4.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX42Z

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX42Z
 Độ sáng: 4.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX415NZ

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX415NZ
 Độ sáng: 4.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX410Z

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX410Z
 Độ sáng: 4.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW345NZ

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW345NZ
 Độ sáng: 3.700 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW340Z

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW340Z
 Độ sáng: 3.700 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW431D

Giá : 5,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW431D
 Độ sáng: 4.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW430E

Giá : 5,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW430E
 Độ sáng: 4.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX505NE

Giá : 5,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX500NE
 Độ sáng: 5.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX500E

Giá : 5,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX500E
 Độ sáng: 5.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW330E

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW330E
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX400NTE

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX400NTE
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX400E

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX400E
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW300E

Giá : 3,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW300E
 Độ sáng: 3.000 Ansi
Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TW231

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TW231
 Độ sáng: 2.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TW230

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TW230
 Độ sáng: 2.500 Ansi
Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-P1SD

Giá : 2,450,000đ
Mã bóng đèn ET-LAP1
Công suất   : 130 Watts
Thay cho máy chiếu Panasonic  PT-P1SD
Độ sáng máy 1.500 Ansi lumens
Loại đèn : UHM
Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LM2E

Giá : 2,450,000đ
►Mã bóng đèn ET-LAM1
►Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LM2E
►Độ sáng 1.400 Ansi lumens
►Công suất   : 130 Watts
►Size bóng : 45 * 45
►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TW341R

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TW431
 Độ sáng: 3.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TW340

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TW430
 Độ sáng: 3.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top