Giỏ hàng: 0

LCD máy chiếu Nec ME372W

Giá : 1,100,000đ
 Dùng cho máy chiếu NEC: ME372W
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi lumens
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec ME361W

Giá : 1,100,000đ
 Dùng cho máy chiếu NEC: ME361W
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec ME331W

Giá : 1,100,000đ
 Dùng cho máy chiếu NEC: ME331W
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec MC332W

Giá : 1,100,000đ
 Dùng cho máy chiếu NEC: MC332W
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec MC331W

Giá : 1,100,000đ
 Dùng cho máy chiếu NEC: MC331W
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec M311W

Giá : 1,100,000đ
 Dùng cho máy chiếu NEC: M311W
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Độ sáng máy: 3.100 Ansi lumens
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu NEC LCX126

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu NEC: M311W | MC331W | MC332W | ME331W | ME361W | ME372W
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec ME361X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec ME361X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec ME331X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec ME331X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec ME301X

Giá : 1,205,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec ME301X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec MC372X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec MC372X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec MC371X

Giá : 1,025,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec MC371X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec MC342X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec MC342X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec MC331X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec MC311X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec MC302X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec MC302X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec MC301X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec MC301X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec M361X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec M361X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec M350X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec M350X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec M311X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec M311X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec M300X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec M300X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec M271X

Giá : 1,025,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec M271X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec M260X

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Nec M260X
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec M230X

Giá : 1,050,000đ
 Dùng cho máy chiếu Nec M230X
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Nec LCX124

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Nec: M230X | M260X | M271X | M300X | M311X | M350X | M361X | MC301X | MC302X | MC331X | MC342X | MC371X | MC372X | ME301X | ME331X | ME361X
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top