Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WU5506

Giá : 5,500,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell MP-WU5506
 Công suất: 430 Watts
 Độ sáng: 5.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MP-WU8701

Giá : 6,950,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell MP-WU8701
 Công suất: 430 Watts
 Độ sáng: 7.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-X8801W

Giá : 8,590,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell MC-X8801W
 Độ sáng máy: 8.000 Ansi lumens
 Công suất: 430 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WX8751

Giá : 8,590,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell MC-WX8751
 Độ sáng máy: 7.500 Ansi lumens
 Công suất: 430 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EW303E

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Maxell: MC- EW303E
 Công suất: 225 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-XW8265

Giá : 5,500,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-WX8265
 Độ sáng máy: 6.500 Ansi lumens
 Công suất: 365 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-X8170

Giá : 5,500,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-X8170
 Độ sáng máy: 7.000 Ansi lumens
 Mã bóng đèn: DT01471 
 Công suất: 365 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WU8461

Giá : 5,500,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-WU8461
 Độ sáng máy: 6.000 Ansi lumens
 Công suất: 365 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-TW3506

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-TW3506
 Công suất: 250 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi Lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-TW3006

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-TW3006
 Công suất: 250 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi Lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-AX3506

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-AX3506
 Công suất: 250 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Độ sáng máy: 3.800 Ansi Lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-AX3006

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-AX3006
 Công suất: 250 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi Lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-AW3506

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-AW3506
 Công suất: 250 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi Lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-AW3006

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-AW3006
 Công suất: 250 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi Lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WX5551

Giá : 4,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC- WX5551
 Công suất: 300 Watts
 Độ sáng máy: 5.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WU5505

Giá : 4,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC- WU5505
 Công suất: 300 Watts
 Độ sáng máy: 5.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WU5501

Giá : 4,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC- WU5501
 Công suất: 300 Watts
 Độ sáng máy: 5.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EU5001

Giá : 3,850,000đ
 Dùng thay chomáy chiếu Maxell: MC-EU5001
 Độ sáng: 5.000 Ansi lumens 
 Công suất: 280 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EW5001

Giá : 3,850,000đ
 Dùng thay chomáy chiếu Maxell: MC-EW5001
 Độ sáng: 5.000 Ansi lumens 
 Công suất: 280 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EX5001

Giá : 3,850,000đ
 Dùng thay chomáy chiếu Maxell: MC-EX5001
 Độ sáng: 5.200 Ansi lumens 
 Công suất: 280 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EW3051

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Maxell MC-EW3051
 Công suất: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EX4551

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Maxell MC-EX4551
 Công suất: 230 Watts
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EW4051

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Maxell MC-EW4051
 Công suất: 230 Watts
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EX3551

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Maxell MC-EX3551
 Công suất: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top