Giỏ hàng: 0

LCD máy chiếu Hitachi CP-X5021

Giá : 1,350,000đ

✔ Mã LCD LCX101. Độ phân giải XGA

✔ Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X5021

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X3011

Giá : 1,350,000đ

✔ Mã LCD LCX101. Độ phân giải XGA

✔ Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X3011

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LB3EA

Giá : 1,400,000đ

✔ Mã LCD LCX101

✔ Dùng cho máy chiếu: Panasonic PT-LB3EA

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX273

Giá : 1,400,000đ

✔ Mã LCD LCX101

✔ Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX273

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX175

Giá : 1,400,000đ

✔ Mã LCD LCX101

✔ Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX175

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX145

Giá : 1,400,000đ

✔ Mã LCD LCX101

✔ Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX145

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX121

Giá : 1,400,000đ

✔ Mã LCD LCX101

✔ Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX121

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-CX238

Giá : 1,400,000đ

✔ Mã LCD LCX101

✔ Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-CX238

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-CX235

Giá : 1,400,000đ

✔ Mã LCD LCX101

✔ Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-CX235

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-TX70

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-TX70

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX70

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX70

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX50

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX50

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX5

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX5

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX130

Giá : Liên hệ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX130

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-DX11

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-DX10

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX10

✔ Mã LCD: LCX094

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LB1V

Giá : 1,350,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB1VEA

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X4011

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Hitachi CP-X4011

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X4020

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Hitachi CP-X4020

✔ Mã LCD: LCX094 | LCX101 | LCX111 | LCX124

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX7

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX7

✔ Mã LCD: LCX080

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX100

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX100

✔ Mã LCD: LCX080

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X2010

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Hitachi CP-X2010

✔ Mã LCD: LCX080

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X2011

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Hitachi CP-X2011

✔ Mã LCD: LCX080

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X3010

Giá : 1,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Hitachi CP-X3010

✔ Mã LCD: LCX080

✔ Hàng mới 100%, linh kiện chính hãng

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top