Giỏ hàng: 0

LCD máy chiếu Maxell MC-X8801

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX100 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-X8801W
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-X8170

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX100 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-X8170
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EX5001

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX100 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-EX5001
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EX4551

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX100| ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-EX4551
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Maxell LCX100

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX103 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-EX4551 | MC-EX5001 | MC-X8170 | MC-X8801
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-WX8751

Giá : 1,850,000đ
 LCD máy chiếu LCX103 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-WX8751
 Độ phân giải: WXGA (1280X800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-WX8265

Giá : 1,850,000đ
 LCD máy chiếu LCX103 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-WX8265
 Độ phân giải: WXGA (1280X800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EW5001

Giá : 1,650,000đ
 LCD máy chiếu LCX103 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-EW5001
 Độ phân giải: WXGA (1280X800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EW4051

Giá : 1,650,000đ
 LCD máy chiếu LCX103 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-EW4051
 Độ phân giải: WXGA (1280X800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Maxell LCX103

Giá : 1,850,000đ
 LCD máy chiếu LCX103
 Dùng cho máy chiếu MaxellMC-EW4051 | MC-EW5001 | MC-WX8751 | MC-WX8265
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EX3051

Giá : 950,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-EX3051
 Mã LCD máy chiếu là: LCX124 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EX353

Giá : 950,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-EX353
 Mã LCD máy chiếu là: LCX124 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EX303

Giá : 950,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-EX303
 Mã LCD máy chiếu là: LCX124 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-AX3506

Giá : 950,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-AX3506
 Mã LCD máy chiếu là: LCX124 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Maxell LCX124

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Maxell: MC-AX3506 | MC-EX303 | MC-EX353 | MC-EX3051
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-EW520

Giá : 1,000,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-EW520N
 Độ sáng: 3.800 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-TW3506

Giá : 1,050,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-TW3506
 Mã LCD máy chiếu là: LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-TW3006

Giá : 1,050,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-TW3006
 Mã LCD máy chiếu là: LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EW3051

Giá : 1,000,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-EW3051
 Mã LCD máy chiếu là: LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-EW303E

Giá : 1,050,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-EW303E
 Mã LCD máy chiếu là: LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell MC-AW3006

Giá : 1,050,000đ
 Thay cho máy chiếu Maxell MC-AW3006
 Mã LCD máy chiếu là: LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Maxell LCX126

Giá : 1,250,000đ
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Maxell: MC-AW3006 | MC-EW303E | MC-EW3051 | MC-TW3006 | MC-TW3506
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX669

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX669
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX569

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX569
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top