Giỏ hàng: 0

LCD máy chiếu Sony VPL-PHZ10

Giá : 3,950,000đ
 LCD máy chiếu Sony LCX187
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu SonyVPL-PHZ10
 Độ phân giải: WUXGA 1920 x 1200
 Bảo hành: 06 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony LCX187

Giá : 3,950,000đ
 LCD máy chiếu Sony LCX187
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-PHZ10
 Độ phân giải: WUXGA 1920 x 1200
 Bảo hành: 06 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Panasonic PT-TW381R

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-TW380
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Panasonic PT-TW380

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX126 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-TW380
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Panasonic PT-TX350

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-TX350
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu LCX085

Giá : 2,550,000đ
 LCD máy chiếu LCX085
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu: Sanyo XP100 | XP200 Christie LX650 | LX700 MÁY CHIẾU EIKI LC-X80
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Panasonic PT-LB426

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX118 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LB426
 Độ sáng: 4.100 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Sony VPL-EX573

Giá : 1,150,000đ
 Mã LCD LCX118
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX573
 Độ sáng: 4.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Sony VPL-EX453

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX453
 Độ sáng: 3.600 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX433

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX433
 Độ sáng: 3.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-EW520

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-EW520N
 Độ sáng: 3.800 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX669

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX669
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX569

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX569
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX469

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX469
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX462

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX462
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX402

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX402
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALW469

Giá : 1,650,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALW469
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALW402

Giá : 1,650,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALW402
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight LCX100

Giá : 3,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu BoxlightALX402 | LAX462 | ALX469 | LAX569 | LAX669
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight LCX103

Giá : 1,650,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight: ALW402 | ALW469
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight BS-X320

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight BS-X320
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX469ST

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX469ST
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX425

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX425
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX405ST

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX405ST
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top