Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu BenQ MS506

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MS506
 Mã bóng đèn: 5J.J9R05.001
 Công suất đèn: 190 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MX738

Giá : 3,190,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MX738
 Mã bóng đèn: 5J.JAA05.001
 Công suất đèn: 310 Watts
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MW769

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MW769
 Mã bóng đèn: 5J.JAA05.001
 Công suất đèn: 310 Watts
 Độ sáng máy: 4.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MW526

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MW526
 Mã bóng đèn: 5J.J9R05.001
 Công suất đèn: 190 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MX525

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MX525
 Mã bóng đèn: 5J.J9R05.001
 Công suất đèn: 190 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MX522P

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MX522P
 Mã bóng đèn: 5J.J9R05.001
 Công suất đèn: 190 Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MX505

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MX505
 Mã bóng đèn: 5J.J9R05.001
 Công suất đèn: 190 Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MS521P

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MS521P
 Mã bóng đèn: 5J.J9R05.001
 Công suất đèn: 190 Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MS504

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MS504
 Mã bóng đèn: 5J.J9R05.001
 Công suất đèn: 190 Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ PE9200

Giá : 3,680,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ PE9200
 Mã bóng đèn: DT00601
 Công suất đèn: 310 Watts
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ PB9200

Giá : 3,680,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ PB9200
 Mã bóng đèn: DT00601
 Công suất đèn: 310 Watts
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ PB6240

Giá : 2,350,000đ
Mã bóng đèn CS.59J0Y.1B1
Dùng cho máy chiếu PB6240
Công suất bóng đèn : 250w1.35E21.8 Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn : 56 * 56

Bóng đèn máy chiếu BenQ PB6245

Giá : 2,350,000đ
Mã bóng đèn CS.59J0Y.1B1
Dùng cho máy chiếu PB6245
Công suất bóng đèn : 250w1.35E21.8 Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn : 56 * 56

Bóng đèn máy chiếu BenQ PB2255

Giá : 2,245,000đ
Mã bóng đèn CS.59J99.1B1
Dùng cho máy chiếu PB2255
Công suất bóng đèn : 200/150W1.0E19 Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn : 45 * 45

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP725

Giá : 2,245,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP725
 Mã bóng đèn: CS.5JJ1B.1B1
 Công suất đèn: 200/150W1.0E19 Watts
 Độ sáng máy: 2.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP720

Giá : 2,245,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP720
 Mã bóng đèn: CS.5JJ1B.1B1
 Công suất đèn: 200/150W1.0E19 Watts
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP625

Giá : 2,245,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP625
 Mã bóng đèn: CS.5JJ1B.1B1
 Công suất đèn: 200/150W1.0E19 Watts
 Độ sáng máy: 2.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP620

Giá : 2,245,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP620
 Mã bóng đèn: CS.5JJ1B.1B1
 Công suất đèn: 200/150W1.0E19 Watts
 Độ sáng máy: 2.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP615

Giá : 2,145,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP615
 Mã bóng đèn: CS.5JJ1B.1B1
 Công suất đèn: 200/150W1.0E19 Watts
 Độ sáng máy: 2.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP612

Giá : 2,245,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP612
 Mã bóng đèn: CS.5JJ1B.1B1
 Công suất đèn: 200/150W1.0E19 Watts
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP610

Giá : 2,245,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP610
 Mã bóng đèn: CS.5JJ1B.1B1
 Công suất đèn: 200/150W1.0E19 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP771

Giá : 2,360,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP771
 Mã bóng đèn: 5J.07E01.001
 Công suất đèn: P-VIP280/1.0E20.6 Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP522ST

Giá : 2,260,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP522ST
 Mã bóng đèn: 9E.Y1301.001
 Công suất đèn: 185/163W1.0E20.9 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu BenQ MP522

Giá : 2,160,000đ
 Thay cho máy chiếu BenQ MP522
 Mã bóng đèn: 9E.Y1301.001
 Công suất đèn: 185/163W1.0E20.9 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu BenQ
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top