Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Acer P1206

Giá : 2,090,000đ
Tên thương hiệu : Acer
Model máy P1206
Mã bóng đèn : EC.K1500.001
Công suất   : 180 Watts
Loại đèn : Osram
Điện áp : 220V
Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Chip DMD máy chiếu Optoma EX631

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX631

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX551

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX551

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX550

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX550

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MX762

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MX762

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX540

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX540

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MX761

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MX761

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V300X

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V300

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX536

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX536

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MX760

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MX760

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V300

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V300

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX526

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX526

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MX712

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MX712

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V260X

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V260X

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MX711

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MX711

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP216

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP216

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DX619

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DX619

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MX660

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MX660

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP215

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP215

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DX329

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DX329

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP626

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP626

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MS502

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MS502

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP210

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP210

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top