Giỏ hàng: 0

Bóng Đèn Máy Chiếu Hitachi CP-EX302N

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu HITACHI CP-EX302N
 Công suất: 225 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Hitachi CP-EX303

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Hitachi CP-EX303
 Công suất: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hiatchi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX402

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Hitachi: CP-EX402
 Công suất: 225 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX300

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-EX300
 Mã bóng đèn: DT01433
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX250

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-EX250
 Mã bóng đèn: DT01433
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 2.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3030WN

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-X3030WN
 Mã bóng đèn: DT01431
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2530WN

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-X2530WN
 Mã bóng đèn: DT01431
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 2.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi HCP-Q80W

Giá : 3,050,000đ
►Tên thương hiệu HITACHI
►Mã bóng đèn DT01411
►Công suất   : 245/170W0.8E19.4 Watts
►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ
►Loại đèn : UHP
►Điện áp : 220V
►Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi HCP-Q81

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi HCP-Q81
 Mã bóng đèn: DT01381
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi HCP-Q80

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi HCP-Q80
 Mã bóng đèn: DT01381
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi HCP-Q65

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi HCP-Q65
 Mã bóng đèn: DT01381
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi HCP-Q61

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi HCP-Q61
 Mã bóng đèn: DT01381
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi HCP-Q60

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi HCP-Q60
 Mã bóng đèn: DT01381
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-A302WNM

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-A302WNM
 Mã bóng đèn: DT01381
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-A222WN

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-A222WN
 Mã bóng đèn: DT01381
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4Watts
 Độ sáng máy: 2.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X4015WN

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-X4015WN
 Mã bóng đèn: DT01371
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3015WN

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-X3015WN
 Mã bóng đèn: DT01371
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2515WN

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-X2515WN
 Mã bóng đèn: DT01371
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 2.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-WX2515WN

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-WX2515WN
 Mã bóng đèn: DT01371
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 2.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2015WN

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-X2015WN
 Mã bóng đèn: DT01371
 Công suất đèn: 215/140W0.8E19.4 Watts
 Độ sáng máy: 2.400 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-WU8440

Giá : 4,690,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-WU8440
 Mã bóng đèn: DT01291
 Công suất đèn: 330/264W1.0E19.7Watts
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X8160

Giá : 4,690,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-X8160
 Mã bóng đèn: DT01291
 Công suất đèn: 330/264W1.0E19.7Watts
 Độ sáng máy: 6.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-WX8255

Giá : 4,690,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-WX8255
 Mã bóng đèn: DT01291
 Công suất đèn: 330/264W1.0E19.7Watts
 Độ sáng máy: 5.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-WU8450

Giá : 4,690,000đ
 Thay cho máy chiếu Hitachi CP-WU8450
 Mã bóng đèn: DT01291
 Công suất đèn: 330/264W1.0E19.7Watts
 Độ sáng máy: 5.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Hitachi
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top