Giỏ hàng: 0

LCD Máy Chiếu Sony VPL-EX573

Giá : 1,150,000đ
 Mã LCD LCX118
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX573
 Độ sáng: 4.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Sony VPL-EX453

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX453
 Độ sáng: 3.600 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX433

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX433
 Độ sáng: 3.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-SX125

Giá : 900,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-SX125
 Độ sáng: 2.600 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX345

Giá : 950,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX345
 Độ sáng: 4.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX340

Giá : 950,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX340
 Độ sáng: 4.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX315

Giá : 950,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX315
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EX310

Giá : 950,000đ
 Mã LCD LCX124
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EX310
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-SW630

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-SW630
 Độ sáng: 3.300 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-SW620

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-SW620
 Độ sáng: 2.600 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-SW536

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-SW536
 Độ sáng: 3.600 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-SW535

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-SW535
 Độ sáng: 3.300 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-SW125

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-SW125
 Độ sáng: 2.600 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW478

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW478
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW475

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW475
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW348

Giá : 1,650,000đ
 Mã LCD LCX103
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW348
 Độ sáng: 4.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW345

Giá : 1,650,000đ
 Mã LCD LCX103
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW345
 Độ sáng: 4.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW315

Giá : 1,650,000đ
 Mã LCD LCX103
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW315
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW295

Giá : 1,650,000đ
 Mã LCD LCX103
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW295
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW276

Giá : 1,650,000đ
 Mã LCD LCX103
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW276
 Độ sáng: 3.700 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW255

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW255
 Độ sáng: 3.200 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW246

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW246
 Độ sáng: 3.100 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW245

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW245
 Độ sáng: 3.100 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Sony VPL-EW226

Giá : 1,000,000đ
 Mã LCD LCX102
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW226
 Độ sáng: 2.600 Ansi lumens 
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top