Giỏ hàng: 0

LCD máy chiếu Hitachi-CP-X3042WN

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X3042WN
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-X3041WN

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X3041WN
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-X3030WN

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X3030WN
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-X3021WN

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X3021WN
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-X3020

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X3020
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-X3015WN

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X3015WN
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X2542WN

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X2542WN
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X2541WN

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X2541WN
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi CP-X2530WN

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX101. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-X2530WN
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX3541WN

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX3541WN
 Độ sáng: 3.700 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX3535WN

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX3535WN
 Độ sáng: 3.700 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX3042WN

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX3042WN
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX3041WN

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX3041WN
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX3030WN

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX3030WN
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX3015N

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX3015WN
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX3041N

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX3041WN
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX3011N

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX3011N
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX2515WN

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX2515WN
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-WX12

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-WX12
 Độ sáng: 2.600 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-TW3006

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-TW3006
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-TW3005

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-TW3005
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-TW3003

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-TW3003
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-TW2505

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-TW2505
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Hitachi-CP-TW2503

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Hitachi LCX126
 Dùng cho máy chiếu HitachiCP-TW2503
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top