Giỏ hàng: 0

Chip DMD máy chiếu Nec V300X

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V300

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V300

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V300

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V260X

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V260X

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP216

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP216

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP215

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP215

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP210

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP210

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V260

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V260

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V230

Giá : 2,565,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V230

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP115

Giá : 2,565,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP115

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP110

Giá : 2,550,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP110

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP100+

Giá : 3,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP100+

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP200

Giá : 3,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP200+

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top