Giỏ hàng: 0

Màn chiếu điện 100 inch Dalite

Giá : 1,220,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện

✔ Kích thước màn chiếu: 100 inch (1.78m x 1.78m)

✔ Nhãn hiệu: Dalite

✔ Mã SP: P70ES

Màn chiếu điện 120 inch Dalite

Giá : 1,505,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện

✔ Kích thước màn chiếu: 120 inch

✔ Nhãn hiệu: Dalite

✔ Mã SP: P84ES

Màn chiếu điện 136 inch Dalite

Giá : 2,050,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện

✔ Kích thước màn chiếu: 136 inch

✔ Nhãn hiệu: Dalite

✔ Mã SP: PW96ES

Màn chiếu điện 150 inch Dalite

Giá : 2,420,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện

✔ Kích thước màn chiếu: 150 inch

✔ Nhãn hiệu: Dalite

✔ Mã SP: PW150ES

Màn chiếu điện 170 inch Dalite

Giá : 3,050,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện

✔ Kích thước màn chiếu: 170 inch

✔ Nhãn hiệu: Dalite

✔ Mã SP: P170ES

Màn Chiếu Điện 180 Inch

Giá : 5,950,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện ỐNG

✔ Kích thước màn chiếu: 180 inch (3.66m x 2.75m)

✔ Kích thước theo Inch: 108" x 144"

✔ HỘP: 6 Cạnh

✔ Mã SP: ELV360

Màn chiếu điện 200 inch 4:3

Giá : 6,950,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện ỐNG

✔ Kích thước màn chiếu: 200 inch (4.05m x 3.05m)

✔ Kích thước theo Inch: 160" x 120"

✔ HỘP: 6 Cạnh

✔ Mã SP: ELV400

Màn Chiếu Điện 200 Inch

Giá : 8,650,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện ỐNG

✔ Kích thước màn chiếu: 200 inch (3.66m x 3.66m)

✔ Kích thước theo Inch: 144" x 144"

✔ HỘP: 6 Cạnh

✔ Mã SP: ELS360

Màn Chiếu Điện 225 Inch

Giá : 10,850,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện ỐNG

✔ Kích thước màn chiếu: 225 inch (160inch x 160inch)

✔ Kích thước theo Inch: 160" x 160"

✔ HỘP: 6 Cạnh

✔ Mã SP: ELS400

Màn Chiếu Điện 250 Inch

Giá : 22,950,000đ

✔ Hoạt động: Motor Điện ỐNG

✔ Kích thước màn chiếu: 250 inch (5.08m x 3.80m)

✔ Kích thước theo Inch: 200" x 150"

✔ HỘP: 6 Cạnh

✔ Mã SP: ELV500

Màn Chiếu Điện 300 Inch

Giá : 35,750,000đ

 ✔ Hoạt động: Motor Điện ỐNG

✔ Kích thước màn chiếu: 300 inch (6.13m x 4.57m)

✔ Kích thước theo Inch: 240" x 180"

✔ HỘP: 6 Cạnh

✔ Mã SP: ELV600

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top