Giỏ hàng: 0

LCD Máy Chiếu Panasonic PT-SX300

Giá : 1,050,000đ

✔ Mã LCD LCX124

✔ Dùng cho máy chiếu: Panasonic PT-SX300

✔ Đơn vị tính: 01 tấm

✔ Bảo hành: 03 tháng

✔ Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD Máy Chiếu Panasonic PT-LB426

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX118 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LB426
 Độ sáng: 4.100 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LB300

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LB300
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LB330

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LB330
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LB332

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LB332
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LB353

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LB353
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LB360

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LB360
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-TW341

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-TW341
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-TW250

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-TW250
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-TW230

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-TW230
 Độ sáng: 2.500 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LW376

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LW376
 Độ sáng: 3.600 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LW375

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LW375
 Độ sáng: 3.600 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LW362

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LW362
 Độ sáng: 3.600 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LW333

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LW333
 Độ sáng: 3.100 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LW330

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LW330
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LW312

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LW312
 Độ sáng: 3.100 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-LW280

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu LCX126, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-LW280
 Độ sáng: 2.800 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-TX312

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu LCX124 . ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-TX312
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-VX430

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX118 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-VX430
 Độ sáng: 4.500 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-VX420

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX118 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-VX420
 Độ sáng: 4.500 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-VX415

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX118 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-VX415
 Độ sáng: 4.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-VX410

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX118 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-VX410
 Độ sáng: 4.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-VX400

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX118 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-VX400
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Panasonic PT-VX42

Giá : 1,150,000đ
 LCD máy chiếu LCX118 | ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu PanasonicPT-VX42
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top