Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Optoma XA510

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma XA510
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma XA500

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma XA500
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.700 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma SA510

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma SA510
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma SA500

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma SA500
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.700 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma X343

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma X343
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.600 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma X308S

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma X308S
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.500 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W335

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W335
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W334

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W334
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.700 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma S343

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma S334
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.600 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma S342E

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma S342E
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.700 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma S334E

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma S334
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma S322E

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma S322E
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.800 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma H184X

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma H184X
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.600 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma H116ST

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma H116ST
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.600 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma DW318E

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma DW318e
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Độ sáng: 3.700 Ansi lumens 
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Optoma BL-FU200D

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma DW318e | H116ST | H184X | S322e | S334e | S342e |S343 | W334 | W335 | X308S | X343 | SA500 | XA500 | SA510 | XA510
 Mã bóng đèn: BL-FU200D
 Công suất đèn: 203 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Optoma S331

Giá : 2,050,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma S331
 Mã bóng đèn: SP.71P01GC01
 Công suất đèn: 195 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Optoma S321

Giá : 2,050,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma S321
 Mã bóng đèn: SP.71P01GC01
 Công suất đèn: 195 Watts
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Optoma TX783L

Giá : 4,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma TX783
 Mã bóng đèn: BL-FP350A | SP.87F01GC01
 Công suất đèn: 350 Watts UHP
 Độ sáng máy: 5.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Optoma EP783

Giá : 4,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma EP783
 Mã bóng đèn: BL-FP350A | SP.87F01GC01
 Công suất đèn: 350 Watts UHP
 Độ sáng máy: 5.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7525W

Giá : 2,570,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD7525W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.500 giờ
✔ Công suất: 250 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-096
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma HD50

Giá : 2,390,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma HD50
 Mã bóng đèn: 5811118543
 Công suất đèn: 240w E20.9 Watts
 Độ sáng máy: 2.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W351

Giá : 2,290,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W351
 Mã bóng đèn: SP.70201GC01
 Công suất đèn: P-VIP210/0.8 E20.9n Watts
 Độ sáng máy: 3.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Optoma W350

Giá : 2,290,000đ
 Thay cho máy chiếu Optoma W350
 Mã bóng đèn: SP.70201GC01
 Công suất đèn: P-VIP210/0.8 E20.9n Watts
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Optoma
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top