Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB355

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB355
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TX440

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TX440
 Độ sáng: 3.800 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TX350

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TX350
 Độ sáng: 3.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TW381

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TW381
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TW380

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TW380
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TW371

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TW371
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW376

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW376
 Độ sáng: 3.600 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW336

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW336
 Độ sáng: 3.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB426

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB426
 Độ sáng: 4.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB425

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB425
 Độ sáng: 4.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB386

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB386
 Độ sáng: 3.800 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB356

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB356
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB306

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB306
 Độ sáng: 3.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic ET-LAL510

Giá : 2,350,000đ

✔ Thay cho máy chiếu Panasonic: PT-LB306 | PT-LB355 | PT-LB356 | PT-LB386 | PT-LB425 | PT-LB426 | PT-LW336 | PT-LW376 | PT-TW371 | PT-TW380 | PT-TW381 | PT-TX350 | TX440
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Đèn soi trứng thương hiệu B.E.C

Giá : 350,000đ

 Đèn soi trứng cao cấp siêu sáng chuyên dùng cho máy ấp trứng các loại.

✔ Chuyên dùng soi trứng gà, trứng vịt,...

✔ Dể sử dụng, soi cực rõ bên trong trứng.

 Xuất xứ: TaiWan

 GIÁ GIẢM CHO KHÁCH MUA SỐ LƯỢNG TỪ 5 CÁI TRỞ LÊN

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WU5506

Giá : 5,500,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell MP-WU5506
 Công suất: 430 Watts
 Độ sáng: 5.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MP-WU8701

Giá : 6,950,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell MP-WU8701
 Công suất: 430 Watts
 Độ sáng: 7.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-X8801W

Giá : 8,590,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell MC-X8801W
 Độ sáng máy: 8.000 Ansi lumens
 Công suất: 430 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WX8751

Giá : 8,590,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell MC-WX8751
 Độ sáng máy: 7.500 Ansi lumens
 Công suất: 430 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-EW303E

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Maxell: MC- EW303E
 Công suất: 225 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-XW8265

Giá : 5,500,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-WX8265
 Độ sáng máy: 6.500 Ansi lumens
 Công suất: 365 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-X8170

Giá : 5,500,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-X8170
 Độ sáng máy: 7.000 Ansi lumens
 Mã bóng đèn: DT01471 
 Công suất: 365 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-WU8461

Giá : 5,500,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-WU8461
 Độ sáng máy: 6.000 Ansi lumens
 Công suất: 365 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Maxell MC-TW3506

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Maxell: MC-TW3506
 Công suất: 250 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi Lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top