Giỏ hàng: 0

Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic PT-VW360

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW360
 Độ sáng: 4.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic PT-VX501

Giá : 4,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX501
 Độ sáng: 5.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Acer X1326WHK

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer X1326WHK
 Độ sáng: 4.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC 106

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: Pro9510L | Pro9520WL | Pro9530HDL | VS16505 | VS16506 | VS16508
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-2250U

Giá : 4,150,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu EB-2065: 5.000 Ansi lumens
✔ Mã bóng đèn: ELPLP95
✔ Công suất đèn: 300 Watts
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Bảo trì miễn phí, Giao hàng lắp đặt tận nơi

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX610

Giá : 4,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX610
 Độ sáng: 5.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW540

Giá : 4,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VW540
 Độ sáng: 5.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VZ585N

Giá : 4,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VZ585N
 Độ sáng: 5.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic PT-VZ580

Giá : 4,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VZ580
 Độ sáng: 5.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EH-TW6250

Giá : 2,550,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW6250
✔ Độ sáng máy: 2.800 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Sony VPL-CX236

Giá : 3,050,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX236: 4.100 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu EIKI LC-XB27N

Giá : 2,150,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB27N2.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP90
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu EIKI LC-XB23

Giá : 2,150,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB232.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP90
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu EIKI LC-SB22

Giá : 2,150,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SB222.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP90
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer X1210K

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: X1210K
 Độ sáng máy: 2.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer X1210S

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: X1210S
 Độ sáng máy: 2.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer X1210

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: X1210
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer X1110A

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: X1110A
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer X1110

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: X1110
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer S1210

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: S1210
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Hitachi CP-EX302N

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu HITACHI CP-EX302N
 Công suất: 225 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Maxell
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Sony VPL-EX255

Giá : 2,350,000đ

Khi thay bóng đèn máy chiếu Sony bạn cần chú ý: Không nên thay đèn ngay khi vừa tắt máy vì bóng đèn vẫn còn nóng.

Nếu bạn chạm vào bóng đèn bạn có thể bị phỏng.

Khi bạn thay thế đèn, bạn phải chờ từ 30 - 45 phút để cho máy chiếu và đèn đủ mát.

Bóng Đèn Máy Chiếu Sony VPL-SW225

Giá : 2,350,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 2.700 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu6.000 giờ 

✔ Bảo hành: 03 tháng

Bóng Đèn Máy Chiếu Sony VPL-SW235

Giá : 2,350,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu6.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top