Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XP200L

Giá : 4,950,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo PLC-XP200L

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG-DXL2000

Giá : 4,310,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PDG-DXL2000: 2.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP143
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG-DWL2500

Giá : 4,310,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PDG-DWL2500: 2.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP143
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XD2600

Giá : 3,105,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XD2600: 2.600 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP142
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XD2200

Giá : 3,105,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XD2200: 2.200 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP142
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG-DXL1000

Giá : 2,450,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PDG-DXL1000: 2.800 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG-DXL100

Giá : 2,250,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PDG-DXL100: 2.600 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG-DWL100

Giá : 2,450,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PDG-DWL100: 2.600 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XM100

Giá : 4,930,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XM100: 5.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP127
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-ZM5000

Giá : 5,125,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-ZM5000: 5.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP136
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XM1500

Giá : 5,125,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XM1500: 5.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP136
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XM150

Giá : 5,125,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XM150: 6.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP136
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WM5500

Giá : 5,125,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-WM5500: 5.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP136
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG-DSU30

Giá : 2,450,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PDG-DSU30: 2.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP133
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW300

Giá : 2,350,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XW3003.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP132
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250

Giá : 2,350,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XW250: 2.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP132
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200

Giá : 2,350,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XW200: 2.200 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP132
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU355

Giá : 2,490,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XU355: 3.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP131
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU305

Giá : 2,590,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XU305: 3.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP131
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU301

Giá : 2,490,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XU301: 3.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP131
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU350

Giá : 2,490,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XU350: 3.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP131
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU300

Giá : 2,490,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XU300: 2.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP131
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW65

Giá : 3,050,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XW65: 2.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP129
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XF71

Giá : Liên hệ
✔ Độ sáng máy chiếu Sanyo PLC-XF71: 10.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP128 * 02 bóng
✔ Đơn vị tính: 01 bóng
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top