Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TW250

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TW250
 Độ sáng: 2.700 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW330

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW330
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW280

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB360
 Độ sáng: 2.800 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB360

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB360
 Độ sáng: 3.600 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB330

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB330
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB300

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB300
 Độ sáng: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB280

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB280
 Độ sáng: 2.800 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-X323

Giá : 2,790,000đ
Tên thương hiệu Panasonic
Mã bóng đèn ET-LAL400
Công suất   : 230 Watts
Thay cho máy chiếu Panasonic  PT-X323
Size bóng  : 50 * 50
Loại đèn : NSHA
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
Điện áp : 220V
Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-X271

Giá : 2,790,000đ
Tên thương hiệu Panasonic
Mã bóng đèn ET-LAL400
Công suất   : 230 Watts
Thay cho máy chiếu Panasonic  PT-X271
Size bóng  : 50 * 50
Loại đèn : NSHA
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
Điện áp : 220V
Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-X270

Giá : 2,790,000đ
Tên thương hiệu Panasonic
Mã bóng đèn ET-LAL400
Công suất   : 230 Watts
Thay cho máy chiếu Panasonic  PT-X270
Size bóng  : 50 * 50
Loại đèn : NSHA
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
Điện áp : 220V
Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LX351

Giá : 2,950,000đ

✔ Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LX351
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.500 giờ
✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LX321

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-Lx321
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW321

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW321
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW271

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW271
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LX271

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LX271
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LX300

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LX300
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LX270

Giá : 2,560,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LX270
 Độ sáng: 2.700 Ansi
Tuổi thọ bóng đèn: 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-X302

Giá : 3,350,000đ
Tên thương hiệu Panasonic
Mã bóng đèn ET-LAL100
Thay cho máy chiếu Panasonic  PT-X302
Công suất   : 230 Watts
Size bóng  : 50 * 50
Loại đèn : UHB
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
Điện áp : 220V
Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-X301

Giá : 3,350,000đ
Tên thương hiệu Panasonic
Mã bóng đèn ET-LAL100
Thay cho máy chiếu Panasonic  PT-X301
Công suất   : 230 Watts
Size bóng  : 50 * 50
Loại đèn : UHB
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
Điện áp : 220V
Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-X300

Giá : 3,350,000đ
Mã bóng đèn ET-LAL100
Thay cho máy chiếu Panasonic  PT-X300
Công suất   : 230 Watts
Size bóng  : 50 * 50
Loại đèn : UHB
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
Điện áp : 220V
Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-X260

Giá : 3,350,000đ
Tên thương hiệu Panasonic
Mã bóng đèn ET-LAL100
Thay cho máy chiếu Panasonic  PT-X260
Công suất   : 230 Watts
Size bóng  : 50 * 50
Loại đèn : UHB
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
Điện áp : 220V
Bảo hành    : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LX30H

Giá : 3,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LX30H
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LX26H

Giá : 3,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LX26H
 Độ sáng: 2.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LX26

Giá : 3,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LX26
 Độ sáng: 2.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top