Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu 3M X15

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X15
 Mã bóng đèn: DT00701
 Công suất đèn: 165 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M S15

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M S15
 Mã bóng đèn: DT00701
 Công suất đèn: 165 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M DT00701

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M: S15 | X15
 Mã bóng đèn: DT00701
 Công suất đèn: 165 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X70

Giá : 3,910,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X70
 Mã bóng đèn: DT00591
 Công suất đèn: 275 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X80

Giá : 3,680,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X80
 Mã bóng đèn: DT00601
 Công suất đèn: 310 Watts
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M MP4100

Giá : 3,680,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M MP4100
 Mã bóng đèn: DT00601
 Công suất đèn: 310 Watts
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X55

Giá : 2,760,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X55
 Mã bóng đèn: DT00671
 Công suất đèn: 165 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3m X45

Giá : 2,760,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X45
 Mã bóng đèn: DT00671
 Công suất đèn: 165 Watts
 Độ sáng máy: 1.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X75

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X75
 Mã bóng đèn: DT00691
 Công suất đèn: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X68

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X68
 Mã bóng đèn: DT00691
 Công suất đèn: 230 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X55i

Giá : 2,760,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M XS55i
 Mã bóng đèn: DT00731
 Công suất đèn: 180 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M S55i

Giá : 2,760,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M S55i
 Mã bóng đèn: DT00731
 Công suất đèn: 180 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X62W

Giá : 2,475,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X62W
 Mã bóng đèn: DT00751
 Công suất đèn: 200 Watts
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X62

Giá : 2,475,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X62
 Mã bóng đèn: DT00751
 Công suất đèn: 200 Watts
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X71C

Giá : 2,785,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X71C
 Mã bóng đèn: DT00757
 Công suất đèn: 200 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X90W

Giá : 3,565,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X90W
 Mã bóng đèn: DT00771
 Công suất đèn: 285 Watts
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X90

Giá : 3,565,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X90
 Mã bóng đèn: DT00771
 Công suất đèn: 285 Watts
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X20

Giá : 2,530,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X20
 Mã bóng đèn: DT00781
 Công suất đèn: 200/140W1.0E17.8 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M WX20

Giá : 3,105,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M WX20
 Mã bóng đèn: DT00821
 Công suất đèn: 190 Watts
 Độ sáng máy: 2.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X66

Giá : 2,645,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X66
 Mã bóng đèn: DT00841
 Công suất đèn: 220 Watts
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X64W

Giá : 2,645,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X64W
 Mã bóng đèn: DT00841
 Công suất đèn: 220 Watts
 Độ sáng máy: 2.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X64

Giá : 2,645,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X64
 Mã bóng đèn: DT00841
 Công suất đèn: 220 Watts
 Độ sáng máy: 2.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X95i

Giá : 4,485,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X95i
 Mã bóng đèn: DT00871
 Công suất đèn: 275 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu 3M X95

Giá : 4,485,000đ
 Thay cho máy chiếu 3M X95
 Mã bóng đèn: DT00871
 Công suất đèn: 275 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu 3M
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top