Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-P501X

Giá : 3,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-P501X
 Mã bóng đèn: NP23LP
 Độ sáng: 5.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-P451X

Giá : 3,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-P451X
 Mã bóng đèn: NP23LP
 Độ sáng: 4.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-P451W

Giá : 3,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-P451W
 Mã bóng đèn: NP23LP
 Độ sáng: 4.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-P401W

Giá : 3,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-P401W
 Mã bóng đèn: NP23LP
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-VE282

Giá : 2,760,000đ

  Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-VE282

 Mã bóng đèn: 9NAT0001
 Độ sáng máy chiếu Nec: 2.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-VE281

Giá : 2,760,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-VE281
 Mã bóng đèn: 9NAT0001
 Độ sáng máy chiếu Nec: 2.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-VE280

Giá : 2,760,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-VE280
 Mã bóng đèn: 9NAT0001
 Độ sáng máy chiếu Nec: 2.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec GT2150

Giá : 3,780,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec GT2150
 Mã bóng đèn: GT50LP
 Độ sáng: 2.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec GT1150

Giá : 3,780,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec GT1150
 Mã bóng đèn: GT50LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec GT6000

Giá : 7,360,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec GT6000
 Mã bóng đèn: GT60LP
 Độ sáng máy: 5.100 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec GT5000

Giá : 7,360,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec GT5000
 Mã bóng đèn: GT60LP
 Độ sáng máy: 6.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT180

Giá : 3,680,000đ
Mã bóng đèn LH02LP
Dùng cho máy chiếu LT180
Độ sáng  : 2.000 Ansi
Công suất bóng đèn : 220/160 1.0E19 Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn : 50 * 50
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT30

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT30
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Độ sáng máy: 2.600 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT25

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT25
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Độ sáng máy: 2.200 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT37

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT37
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT35

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT35
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT265

Giá : 2,850,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT265
 Mã bóng đèn: LT60LP
 Độ sáng máy: 2.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT260

Giá : 2,850,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT260
 Mã bóng đèn: LT60LP
 Độ sáng máy: 2.100 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT245

Giá : 2,850,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT245
 Mã bóng đèn: LT60LP
 Độ sáng máy: 2.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT240

Giá : 2,850,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT240
 Mã bóng đèn: LT60LP
 Độ sáng máy: 1.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec LT220

Giá : 2,850,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec LT220
 Mã bóng đèn: LT60LP
 Độ sáng máy: 1.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec MT1056

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec MT1056
 Mã bóng đèn: MT50LP
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi 
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec MT1055

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec MT1055
 Mã bóng đèn: MT50LP
 Độ sáng máy: 2.600 Ansi 
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec MT1050

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec MT1050
 Mã bóng đèn: MT50LP
 Độ sáng máy: 2.100 Ansi 
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top