Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Nec M363X

Giá : 2,250,000đ

 Thay cho máy chiếu Nec M363X

 Mã bóng đèn: NP29LP
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec M363W

Giá : 2,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec M363W
 Mã bóng đèn: NP29LP
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec M323X

Giá : 2,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec NP-M323X
 Mã bóng đèn: NP28LP
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec M323W

Giá : 2,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec NP-M323W
 Mã bóng đèn: NP28LP
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec M303WS

Giá : 2,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec NP-M303WS
 Mã bóng đèn: NP28LP
 Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec M283X

Giá : 2,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec M283X
 Mã bóng đèn: NP27LP
 Độ sáng máy: 2.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec M282X

Giá : 2,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec M282X
 Mã bóng đèn: NP27LP
 Độ sáng máy: 2.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Nec NP27LP

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec: M282X | M283X
 Công suất: 200 Watts
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-M403X

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec NP-M403X
 Mã bóng đèn: NP30LP
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-M353WS

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec NP-M353WS
 Mã bóng đèn: NP30LP
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Nec NP-M333XS

Giá : 2,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Nec NP-M333XS
 Mã bóng đèn: NP30LP
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec VT905

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec VT905
 Mã bóng đèn: NP05LP
 Độ sáng máy chiếu: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Nec VT901

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec VT901
 Mã bóng đèn: NP05LP
 Độ sáng máy chiếu: 2.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC332W

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC332W
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME342U

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME342U
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.400 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC442X

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME442X
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC342

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC342
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.400 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V332W

Giá : 2,150,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332W
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V332X

Giá : 2,150,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332X
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V302H

Giá : 2,150,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V302H
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP35LP

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332X | NP-V332W | NP-V302H | NP-V302X | NP-V302W
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP ME401X

Giá : 2,690,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME401X
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME361W

Giá : 2,690,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME361W
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top