Giỏ hàng: 0

LCD máy chiếu Boxlight ALX669

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX669
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX569

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX569
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX469

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX469
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX462

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX462
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX402

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX402
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALW469

Giá : 1,650,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALW469
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALW402

Giá : 1,650,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALW402
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight LCX100

Giá : 3,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu BoxlightALX402 | LAX462 | ALX469 | LAX569 | LAX669
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight LCX103

Giá : 1,650,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight: ALW402 | ALW469
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight BS-X320

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight BS-X320
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX469ST

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX469ST
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX425

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX425
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX405ST

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX405ST
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX355

Giá : 950,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX355
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX350

Giá : 1,000,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX350
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX300S

Giá : 1,010,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX300S
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX300

Giá : 1,100,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX300
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX350

Giá : 1,100,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX350
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight LCX124

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu Nec LCX124
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight: ALX350 | ANX300 | ANX300S | ANX350 | ANX355 | ANX405ST | ANX425 | ANX469ST | BS-X320
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight WX35NXT

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight WX35NXT
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANW378ST

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight ANW378ST
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANW369ST

Giá : 1,000,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight ANW369ST
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANW365

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight ANW365
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANW355ST

Giá : 1,000,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight ANW355ST
 LCD máy chiếu LCX126 | ĐVT: 1 tấm
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top