Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC 106

Giá : 6,789,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: Pro9510L | Pro9520WL | Pro9530HDL | VS16505 | VS16506 | VS16508
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ
✔ Công suất: 370 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-106
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6233

Giá : 2,150,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic PJD6233
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 215 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-065
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro9500

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic Pro9500
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
✔ Công suất: 245 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-063
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8300

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: Pro8300
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 230 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-061
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8200

Giá : 2,250,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: Pro8200
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 230 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-061
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic VS16230

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic VS16230
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-100
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7831HD

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD7831HD
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-100
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7828HD

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD7828HD
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-100
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7720HD

Giá : 2,350,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD7720HD
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-100
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6555LWS

Giá : 2,600,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD6555LWS
✔ Mã bóng đèn: RLC-095
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6355LS

Giá : 2,600,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD6355LS
✔ Mã bóng đèn: RLC-095
✔ Độ sáng máy: 3.800 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7526W

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay chomáy chiếu Viewsonic PJD7526W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-100
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Viewsonic RLC-105

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay chomáy chiếu Viewsonic PJD7526W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-100
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7326

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD7326
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.500 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-104
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Viewsonic RLC-104

Giá : 2,850,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic PJD7326
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.500 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-104
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PX726HD

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: PX726HD
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.500 giờ
✔ Công suất: 240 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-101
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7836HD

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: PJD7836HD
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.500 giờ
✔ Công suất: 240 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-101
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Viewsonic RLC-101

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: PJD7836HD | PJD7827HD / PX726HD
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.500 giờ
✔ Công suất: 240 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-101
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Viewsonic RLC-100

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: PJD7720HD | PJD7828HD / PJD7831HD / VS16230
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-100
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6552

Giá : 2,150,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic: PJD6552
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-097
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Viewsonic RLC-098

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic: PJD6552
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-098
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic VS15947

Giá : 2,560,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic: VS15947
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 190 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-097
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6352

Giá : 2,560,000đ
 Dùng thay cho máy chiếu Viewsonic: PJD6352
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 190 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-097
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Viewsonic RLC-097

Giá : 2,570,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: PJD6352 | VS15947
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 190 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-097
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top