Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu EIKI LC-XB27N

Giá : 2,150,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB27N2.500 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP90
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu EIKI LC-XB23

Giá : 2,150,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB232.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP90
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu EIKI LC-SB22

Giá : 2,150,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SB222.000 Ansi lumens
✔  bóng đèn POA-LMP90
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-NB1

Giá : 1,000,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-NB1
✔  bóng đèn POA-LMP27
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XC1

Giá : 3,890,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XC1: 3.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP28
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XNB4

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XNB4: 1.700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XNB3

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XNB3: 2.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-NB4

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-NB4: 1.800 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-NB3

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-NB3: 1.700 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP35
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SM3

Giá : 2,250,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SM3: 1.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP36
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XM2

Giá : 2,250,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XM2: 1.100 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP36
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X4

Giá : 3,990,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-X4

✔ Độ sáng máy chiếu: 5.200 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Trung tâm bảo hành máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SX4

Giá : 3,990,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-SX4

✔ Độ sáng máy chiếu: 5.800 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X986

Giá : 3,670,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-X986

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.300 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X1100

Giá : 3,670,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-X1100

✔ Độ sáng máy chiếu: 4.100 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XG200

Giá : 3,680,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-XG200

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XG100

Giá : 3,680,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-XG100

✔ Độ sáng máy chiếu: 2.500 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XM4

Giá : 2,980,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-XM4

✔ Độ sáng máy chiếu: 1.100 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X5

Giá : 4,550,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-X5: 6.500 Ansi

✔  bóng đèn POA-LMP52

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SD10

Giá : 2,980,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SD10: 1.250 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XG210

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XG210: 3.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XG110

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XG110: 3.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XNB5M

Giá : 3,665,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-XBN5M

✔ Độ sáng máy chiếu: 2.500 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB30

Giá : 2,990,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB30: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Eiki
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top