Giỏ hàng: 0

Bảng màn hình tương tác IQboars 82 inch IR (RPT 082)

Giá : 14,950,000đ
  • Khả năng tương tác đa điểm bằng ngón tay hoặc bằng bút.
  • Có thể sử dụng tay, bút dạ để tương tác, sử dụng.  
  • Dễ dàng lau sạch khi viết bằng bút dạ viết bảng thông thường.
  • Hệ phím chức năng Hotkeys có sẵn 2 bên bảng (36 phím) cho phép dễ dàng sử dụng, tương tác cho dù đứng bất kỳ bên nào của bảng.
  • Kết nối với máy tính thông qua cổng USB.
  • Tích hợp với bộ thiết bị trả lời trắc nghiệm
  • Công cụ Điền các chú thích tùy chỉnh.
  • Nhanh chóng thiết lập hoạt động cho đố vui và bỏ phiếu mà không cần soạn trước giờ lên lớp.

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC332W

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC332W
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME342U

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME342U
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.400 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC442X

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME442X
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC342

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC342
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.400 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V332W

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332W
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V332X

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332X
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V302H

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V302H
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP35LP

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332X | NP-V332W | NP-V302H | NP-V302X | NP-V302W
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP ME401X

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME401X
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME361W

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME361W
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top