Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-089

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN110v | IN220
✔  bóng đèn SP-LAMP-089
✔ Công suất đèn: 190W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-103

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN119HDG | SP1081HD
✔  bóng đèn SP-LAMP-103
✔ Công suất đèn: 240W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-101

Giá : 2,850,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: SP2080HD, IN134, IN136, IN138HD, IN134ST, IN136ST, IN138HDST, IN2134, IN2136, IN2138HD
✔  bóng đèn SP-LAMP-101
✔ Công suất đèn: 220W / 145W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-100

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN119HDxa
✔  bóng đèn SP-LAMP-100
✔ Công suất đèn: 195W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-099

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: INV30
✔  bóng đèn SP-LAMP-099
✔ Công suất đèn: 180W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-098

Giá : 3,255,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN3144 | IN3146 | IN3148HD
✔  bóng đèn SP-LAMP-098
✔ Công suất đèn: 310W (Normal) / 245W (ECO)
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-097

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN112xa, IN114xa, IN116xa, IN112xv, IN114xv, IN116xv
✔  bóng đèn SP-LAMP-097
✔ Công suất đèn: 195 / 160 Watts
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-096

Giá : 3,995,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN5148HD
✔  bóng đèn SP-LAMP-096
✔ Công suất đèn: 365 / 292W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-095

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN1116 | IN1118HD
✔  bóng đèn SP-LAMP-095
✔ Công suất đèn: 170 W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-094

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN124x | IN126x | IN128HDx | IN2124x | IN2126x | IN2128HDx | IN124STx | IN126STx | IN128HDSTx
✔  bóng đèn SP-LAMP-094
✔ Công suất đèn: 260 / 220W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-093

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN112x | IN114x | IN116x | IN118HDxc | IN119HDx | SP1080
✔  bóng đèn SP-LAMP-093
✔ Công suất đèn: 203 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-092

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN3134a | IN3136a | IN3138HDa
✔  bóng đèn SP-LAMP-092
✔ Công suất đèn: 280W E20.9
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-090

Giá : 3,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN5312a | IN5316HDa
✔  bóng đèn SP-LAMP-090
✔ Công suất đèn: 370W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-088

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN3138HD
✔  bóng đèn SP-LAMP-088
✔ Công suất đèn: 280W E20.9
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-086

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN112a | IN114a | IN116a.
✔  bóng đèn SP-LAMP-086
✔ Công suất đèn: 190W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-085

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN8606HD
✔  bóng đèn SP-LAMP-085
✔ Công suất đèn: 240W E20.9
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-084

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN134UST | IN136UST.
✔  bóng đèn SP-LAMP-094
✔ Công suất đèn: 230W E2.08
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-083

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN122ST | IN124ST | IN126ST.
✔  bóng đèn SP-LAMP-083
✔ Công suất đèn: 230W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-082

Giá : 7,500,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN5552L, IN5554L, IN5555L
✔  bóng đèn SP-LAMP-082
✔ Công suất đèn: 400W * 2
✔ Giá ĐVT: 1 bóng
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-081

Giá : 4,460,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN5142, IN5144, IN5145
✔  bóng đèn SP-LAMP-081
✔ Công suất đèn: 330 / 264W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-080

Giá : 3,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Infocus: IN5132, IN5134, IN5135
✔  bóng đèn SP-LAMP-080
✔ Công suất đèn: 245 / 170W
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Infocus
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top