Giỏ hàng: 0

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-2250U

Giá : 4,150,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu EB-2065: 5.000 Ansi lumens
✔ Mã bóng đèn: ELPLP95
✔ Công suất đèn: 300 Watts
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Bảo trì miễn phí, Giao hàng lắp đặt tận nơi

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EH-TW6250

Giá : 2,550,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW6250
✔ Độ sáng máy: 2.800 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EX7220

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EX7220: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EX6220

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EX6220: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EX5220

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EX5220: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EX3220

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EX3220: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-97

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-97: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-98

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-98: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-940

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-940: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-945

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-945: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-950W

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-950W: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-955W

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-955W: 3.000 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
 

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson EB-965

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-965: 3.500 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson X86

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson X86
✔ Độ sáng máy: 2.200 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1450Ui

Giá : 2,750,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1450Ui
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 267 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1440UT

Giá : 2,750,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1440UT
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 267 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1460U

Giá : 2,750,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1460U
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 267 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1430Wi

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1430Wi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 245 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1420Wi

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1420Wi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 245 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson ELPLP80

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1420Wi | EB-1430Wi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
✔ Công suất: 245 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-TW750

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW750
✔ Độ sáng máy: 3.400 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-TW740

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EH-TW740
✔ Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-TW650

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW650
✔ Độ sáng máy: 3.100 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EH-TW610

Giá : 2,650,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-TW610
✔ Độ sáng máy: 3.000 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
✔ Công suất: 210 Watts - UHE
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top