Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-696U

Giá : 3,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-696
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-695WI

Giá : 3,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-695W
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-685WI

Giá : 3,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-685W
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-685W

Giá : 3,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-685W
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-680

Giá : 3,250,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-680
✔ Độ sáng máy: 3.500 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-108

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-108
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 3.700 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson ELPLP94

Giá : Liên hệ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-1780W | EB-1781W | EB-1785W | EB-1795F
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
✔ Công suất: 214 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson ELPLP92

Giá : Liên hệ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-696U | EB-1460U
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 300 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Epson ELPLP91

Giá : 3,250,000đ
✔ Dùng thay cho máy chiếu Epson EB-680 | EB-685W | EB-685WI | EB-695WI | EB-969U
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Công suất: 250 Watts
✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1935

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-1935
✔ Độ sáng máy: 4.200 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1930

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-1930
✔ Độ sáng máy: 4.200 Ansi
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson ELPLP74

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Epson: EB-1930 | EB-1935
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-W41

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-W41
 Mã bóng đèn: ELPLP88
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X41

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-X41
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X400

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-X400
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-970

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-970
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-980W

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-980W
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 3.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-2247U

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-2247U
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 4.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-2142W

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-2142W
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 4.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-2042

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epon EsB-2042
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 4.400 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-5510

Giá : Liên hệ
✔ Độ sáng máy chiếu EB-5510: 5.500 Ansi lumens
✔ Mã bóng đèn: ELPLP95
✔ Công suất đèn: 300 Watts
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ
✔ Bảo trì miễn phí, Giao hàng lắp đặt tận nơi

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-W39

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-W39
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X39

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-X39
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Epson EB-S39

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Epson EB-S39
 Mã bóng đèn: ELPLP96
 Công suất đèn: 210 Watts
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Epson
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top