Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Christie LX20

Giá : 3,380,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie L6: 2.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP35

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Christie

Bóng đèn máy chiếu Christie L6

Giá : 3,990,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie L6: 5.200 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP39 * 2

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Christie

Bóng đèn máy chiếu Christie LX41

Giá : 3,670,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX41: 4.100 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP47

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Christie

Bóng đèn máy chiếu Christie LX33

Giá : 3,670,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX33: 3.300 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP47

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Christie

Bóng đèn máy chiếu Christie LX65

Giá : 4,550,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX65: 6.500 Ansi

Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Christie

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX34

Giá : 3,680,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX34: 3.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP59

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Christie

Bóng đèn máy chiếu Christie LX32

Giá : 3,680,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX32: 3.200 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP59

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Christie

Bóng đèn máy chiếu Christie LX25

Giá : 2,990,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX25: 2.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP65

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LW40

Giá : 3,995,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LW40: 4.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP73 * 2

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX66

Giá : 5,497,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX66: 6.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP80 * 2

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX50

Giá : 4,850,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX50: 5.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP81

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX40

Giá : 8,350,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX40: 4.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn POA-LMP81

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX120

Giá : 4,650,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX120: 12.000 Ansi

✔ Máy chiếu dùng 04 bóng đèn LMP100

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX55

Giá : 4,140,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX55: 5.500 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX900

Giá : 5,750,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX900: 9.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LW600

Giá : 5,750,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX900: 9.000 Ansi

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP104

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX450

Giá : 3,350,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX450: 4.500 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.500 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX380

Giá : 3,350,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX380: 3.800 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.500 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX300

Giá : 3,350,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX300: 3.500 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.500 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX650

Giá : 7,590,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX650: 6.500 Ansi

✔ Mã bóng đèn: P0A-LMP108

 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Christie

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Christie LX1500

Giá : 4,819,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX1500: 15.000 Ansi

✔ Máy dùng 04 bóng đèn LMP109

 Giá đơn vị: 01 bóng

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Christie LX500

Giá : 4,600,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX500: 5.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LX700

Giá : 4,950,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Christie LX700: 7.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Christie LMP124

Giá : 4,950,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Christie LX700

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top