Giỏ hàng: 0

LCD máy chiếu 3M WX66

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX126
 Dùng cho máy chiếu 3MWX66
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M WX36

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX126
 Dùng cho máy chiếu 3MWX36
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X76

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX76
 Độ sáng: 3.500 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X66

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX66
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X64

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX64
 Độ sáng: 2.600 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X56

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX100, ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu 3MX56
 Độ sáng: 5.000 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X46

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX100. ĐVT: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu 3MX46
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X36

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX36
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X35

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX35
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X31

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX31
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X30

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX30
 Độ sáng: 2600 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X26

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX26
 Độ sáng: 3.200 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M X21

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX21
 Độ sáng: 2.700 Ansi
 Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M LCX126

Giá : 1,100,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX126
 Dùng cho máy chiếu 3M: WX36 | WX66
 Độ phân giải: XGA (1280 x 800)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu 3M LCX101

Giá : 1,050,000đ
 LCD máy chiếu 3M LCX101
 Dùng cho máy chiếu 3MX21 | X26 | X30 | X31 | X35 | X36 | X64 | X66 | X76
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top