Giỏ hàng: 0

Chip DMD máy chiếu Optoma EX631

Giá : 2,556,000đ

✔ Chip DMD VGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX631

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX551

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD VGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX551

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX550

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD VGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX550

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX540

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX540

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX536

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX536

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX526

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX526

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX521

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V260X

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DX619

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DX619

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DX329

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DX329

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DX319

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD XGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DX319

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES551

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES551

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES550

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES550

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES531

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES531

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES526

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES526

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES522

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES522

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES521

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES521

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS329

Giá : 2,550,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS329

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS323

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS323

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS316

Giá : 2,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS316

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS306

Giá : 3,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS306

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EP726S

Giá : 3,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EP726S

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EP728

Giá : 3,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EP728

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX525ST

Giá : 3,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX525ST

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX530

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX530

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top