Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Acer X1240

Giá : 2,050,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: X1240
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer X1140

Giá : 2,050,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: X1140
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer X111

Giá : 2,050,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: X111
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P7605

Giá : 4,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P7605
 Mã bóng đèn:MC.JH211.002
 Độ sáng: 5.000 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P7505

Giá : 5,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P7505
 Mã bóng đèn:MC.JH211.002
 Độ sáng: 5.000 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P7305W

Giá : 4,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P7305W
 Mã bóng đèn:MC.JH211.002
 Độ sáng: 5.000 Ansi lumens
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer S1385

Giá : 2,550,000đ
Mã bóng đèn MC.JLR11.001
Thay cho máy chiếu Acer S1385
Độ sáng máy 3.200 Ansi lumens
Công suất bóng đèn : 250W E20.9Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn :  Q55
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1385WB

Giá : 2,550,000đ
Mã bóng đèn MC.JLR11.001
Thay cho máy chiếu Acer P1385WB
Độ sáng máy 3.400 Ansi lumens
Công suất bóng đèn : 250W E20.9Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn :  Q55
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1385Wi

Giá : 2,550,000đ
Mã bóng đèn MC.JLR11.001
Thay cho máy chiếu Acer P1385Wi
Độ sáng máy 3.200 Ansi lumens
Công suất bóng đèn : 250W E20.9Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn :  Q55
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1285B

Giá : 2,550,000đ
Mã bóng đèn MC.JLR11.001
Thay cho máy chiếu Acer P1285B
Độ sáng máy 3.200 Ansi lumens
Công suất bóng đèn : 250W E20.9Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn :  Q55
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1285i

Giá : 2,550,000đ
Mã bóng đèn MC.JLR11.001
Thay cho máy chiếu Acer P1285i
Độ sáng máy 3.200 Ansi lumens
Công suất bóng đèn : 250W E20.9Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn :  Q55
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P5327W

Giá : 2,550,000đ
Mã bóng đèn MC.JLR11.001
Thay cho máy chiếu Acer P5327W
Độ sáng máy 4.000 Ansi lumens
Công suất bóng đèn : 250W E20.9Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn :  Q55
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P5227

Giá : 2,550,000đ
Mã bóng đèn MC.JLR11.001
Thay cho máy chiếu Acer P5227
Độ sáng máy 4.000 Ansi lumens
Công suất bóng đèn : 250W E20.9Watts
Loại đèn : UHP
Size bóng đèn :  Q55
Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1373WB

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P1373WB
 Mã bóng đèn: MC.JGG11.001
 Độ sáng: 3.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1373W

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P1373W
 Mã bóng đèn: MC.JGG11.001
 Độ sáng: 3.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1273i

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P1273i
 Mã bóng đèn: MC.JGG11.001
 Độ sáng: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1273B

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P1273B
 Mã bóng đèn: MC.JGG11.001
 Độ sáng: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1273n

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P1273n
 Mã bóng đèn: MC.JGG11.001
 Độ sáng: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1273

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P1273
 Mã bóng đèn: MC.JGG11.001
 Độ sáng: 3.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer MC.JH211.002

Giá : 5,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: P7305W | P7505 | P7605
 Tuổi thọ bóng đèn 4.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer MC.JLR11.001

Giá : 3,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: P5227 | P5327W | P1285i | P1285B | P1385Wi | P1385WB | S1385WHBe | S1385WHne
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer MC.JGG11.001

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer: P1273 | P1273B P1273i | P1273n | P1276 | P1373W | P1373WB
 Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P5207B

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Acer P5207B
✔ Độ sáng: 4.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Acer P1276

Giá : 2,290,000đ
 Thay cho máy chiếu Acer P1276
 Mã bóng đèn: MC.JGG11.001
 Độ sáng: 3.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Acer
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top