Giỏ hàng: 0

Ống kính gần máy chiếu Viewsonic PRO10100 | PRO10120 | PRO10500W

Giá : 63,696,000đ
LEN-012
Cài đặt ống kính máy chiếu PRO10100 / PRO10120 / PRO10500W A13 Tỷ lệ ném ống kính A13 (0,7 "XGA <3,00-5,70> 0,65WXGA <3.04-5.78>) Tỷ lệ thu phóng 1.9X, Đen

Ống kính xa máy chiếu Viewsonic PRO10100

Giá : 63,650,000đ
LEN-010 - Ống kính ném dài cho PRO10100
Lắp đặt ống kính máy chiếu PRO10100 Ống kính A3 (XGA <1.6-3.0>; WXGA <1.6-3.04>) LSC PN3, Đen

Ống kính tiêu chuẩn của máy chiếu Viewsonic PRO10100

Giá : 19,200,000đ
LEN-009 - Ống kính ném tiêu chuẩn cho PRO10100
Lắp đặt ống kính máy chiếu PRO10100 Ống kính A2 (XGA <1.26-1.58>; WXGA <1.28-1.6>) LSB PN2, Đen

Ống kính gần máy chiếu Viewsonic PRO10100

Giá : 72,320,000đ

Lắp đặt ống kính máy chiếu PRO10100 Ống kính A1 (XGA <0,99-1,26>; WXGA <1.0-1.28>)

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top