Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7827HD

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Viewsonic: PJD7827HD
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.500 giờ
✔ Công suất: 240 Watts
✔ Mã bóng đèn: RLC-101
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Viewsonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DH5661

Giá : Liên hệ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DH5661
 Mã bóng đèn: 5811122169-SVV
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW5650

Giá : Liên hệ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DW5650
 Mã bóng đèn: 5811122169-SVV
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX5630

Giá : Liên hệ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DX5630
 Mã bóng đèn: 5811122169-SVV
 Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DH759USTI

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DH759USTI
 Mã bóng đèn: 5811119833-SVV
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.00 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DH758UST

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DH758UST
 Mã bóng đèn: 5811119833-SVV
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.00 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
 

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D757WT

Giá : 2,290,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek D757WT
 Mã bóng đèn: 5811118004
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.00 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D756USTI

Giá : 2,290,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek D756USTi
 Mã bóng đèn: 5811118004
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 10.00 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW3321

Giá : 3,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DW3321
 Mã bóng đèn: 5811119760-SVV
 Độ sáng máy: 5.100 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DH3331

Giá : 3,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DH3331
 Mã bóng đèn: 5811119760-SVV
 Độ sáng máy: 5.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DU3341

Giá : 3,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DU3341
 Mã bóng đèn: 5811119760-SVV
 Độ sáng máy: 5.200 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX3351

Giá : 3,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DX3351
 Mã bóng đèn: 5811119760-SVV
 Độ sáng máy: 6.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DH833

Giá : 3,090,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DH833
 Mã bóng đèn: 5811120589-S
 Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW832

Giá : 3,090,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DW832
 Mã bóng đèn: 5811120589-S
 Độ sáng máy: 5.000 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 3.500 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX881ST

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek X813
 Mã bóng đèn: 5811119560-SVV
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW882ST

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DW882ST
 Mã bóng đèn: 5811119560-SVV
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW814

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DW814
 Mã bóng đèn: 5811119560-SVV
 Độ sáng máy: 3.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX813

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DX813
 Mã bóng đèn: 5811119560-SVV
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DU978-WT

Giá : 3,090,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DU978-WT
 Độ sáng máy: 5.000 Ansi
 Mã bóng đèn: 5811118436-SVV
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX977-WT

Giá : 3,090,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DX977-WT
 Độ sáng máy: 6.000 Ansi
 Mã bóng đèn: 5811118436-SVV
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DH976-WT

Giá : 3,090,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DH976-WT
 Độ sáng máy: 4.800 Ansi
 Mã bóng đèn: 5811118436-SVV
 Tuổi thọ bóng đèn 4.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW282-ST

Giá : 2,390,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DW282-ST
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
 Mã bóng đèn: XX5050002200
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX281-ST

Giá : 2,390,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DX281-ST
 Độ sáng máy: 3.200 Ansi
 Mã bóng đèn: XX5050002200
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DH268

Giá : 2,390,000đ
 Thay cho máy chiếu Vivitek DH268
 Độ sáng máy: 3.500 Ansi
 Mã bóng đèn: XX5050002200
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Vivitek
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top