Giỏ hàng: 0

Sửa máy chiếu Promethean PRM-45

Giá : Liên hệ

✔ Khắc phục sự cố máy chiếu Promethean không chạy.

✔ Máy chạy không lên đèn

✔ Máy chiếu không nguồn

✔ Bảo hành: 02 tháng

Sửa máy chiếu Promethean PRM-35

Giá : Liên hệ

✔ Khắc phục sự cố máy chiếu Promethean không chạy.

✔ Máy chạy không lên đèn

✔ Máy chiếu không nguồn

✔ Bảo hành: 02 tháng

Sửa máy chiếu Promethean PRM-30

Giá : Liên hệ

✔ Khắc phục sự cố máy chiếu Promethean không chạy.

✔ Máy chạy không lên đèn

✔ Máy chiếu không nguồn

✔ Bảo hành: 02 tháng

Sửa máy chiếu promethean PRM-25

Giá : Liên hệ

✔ Khắc phục sự cố máy chiếu Promethean không chạy.

✔ Máy chạy không lên đèn

✔ Máy chiếu không nguồn

✔ Bảo hành: 02 tháng

Sửa máy chiếu promethean PRM-10

Giá : Liên hệ

✔ Khắc phục sự cố máy chiếu Promethean không chạy.

✔ Máy chạy không lên đèn

✔ Máy chiếu không nguồn

✔ Bảo hành: 02 tháng

Sửa máy chiếu Promethean EST-P1

Giá : Liên hệ

✔ Khắc phục sự cố máy chiếu Promethean không chạy.

✔ Khắc phục máy chạy lên đèn -> chớp -> tắt

✔ Khắc phục máy chạy mất màu

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top