Giỏ hàng: 0

LCD máy chiếu Sony VPL-EW578

Giá : 2,105,000đ
 Mã LCD LCX103
 Dùng cho máy chiếu: Sony VPL-EW578
 Đơn vị tính: 01 tấm
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ANX469ST

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANX469ST
✔ Độ sáng: 4.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 30.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ANW369ST

Giá : 2,650,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANW369ST
✔ Độ sáng: 3.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 30.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ALX669

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ALX669
✔ Độ sáng: 5.100 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ALX569

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ALX569
✔ Độ sáng: 4.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
 

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ALX469

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ALX469
✔ Độ sáng: 3.800 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
 

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ALW469

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ALW469
✔ Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 30.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ALU569

Giá : 2,750,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ALU569
✔ Độ sáng: 4.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight WX35NST

Giá : 2,490,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight WX35NST
✔ Công suất: 280 Watts
✔ Độ sáng: 3.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight BS-X320

Giá : 2,490,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight BS-X320
✔ Công suất: 245 Watts
✔ Độ sáng: 3.200 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ANW378ST

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANW378ST
✔ Công suất: 218 Watts
✔ Độ sáng: 3.800 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ANW355ST

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANW355ST
✔ Công suất: 218 Watts
✔ Độ sáng: 3.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight ANX405ST

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANX405ST
✔ Công suất: 218 Watts
✔ Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn máy chiếu Boxlight ANW365

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANW365
✔ Công suất: 218 Watts
✔ Độ sáng: 3.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn máy chiếu Boxlight ANX425

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANX425
✔ Công suất: 218 Watts
✔ Độ sáng: 4.200 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn máy chiếu Boxlight ANX355

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANX355
✔ Công suất: 218 Watts
✔ Độ sáng: 3.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn máy chiếu Boxlight ANX350

Giá : 2,450,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANX350
✔ Công suất: 218 Watts
✔ Độ sáng: 3.500 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn máy chiếu Boxlight ANWU405

Giá : 2,550,000đ
 Thay cho máy chiếu Boxlight ANWU405
✔ Công suất: 225 Watts
✔ Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top