Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB356

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB356
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB306

Giá : 2,350,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB306
 Độ sáng: 3.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu Panasonic ET-LAL510

Giá : 2,350,000đ

✔ Thay cho máy chiếu Panasonic: PT-LB306 | PT-LB355 | PT-LB356 | PT-LB386 | PT-LB425 | PT-LB426 | PT-LW336 | PT-LW376 | PT-TW371 | PT-TW380 | PT-TW381 | PT-TX350 | TX440
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

LCD máy chiếu Boxlight ALX669

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX669
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX569

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX569
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX469

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX469
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX462

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX462
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALX402

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALX402
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALW469

Giá : 1,950,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALW469
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ALW402

Giá : 1,950,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ALW402
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight LCX100

Giá : 2,150,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX100
 Dùng cho máy chiếu BoxlightALX402 | LAX462 | ALX469 | LAX569 | LAX669
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight LCX103

Giá : 1,950,000đ
 LCD máy chiếu Boxlight LCX103
 Dùng cho máy chiếu Boxlight: ALW402 | ALW469
 Độ phân giải: WXGA (1280x800)
 Bảo hành: 03 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight BS-X320

Giá : 1,100,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight BS-X320
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX469ST

Giá : 1,100,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX469ST
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX425

Giá : 1,100,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX425
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX405ST

Giá : 1,100,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX405ST
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX355

Giá : 1,100,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX355
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí

LCD máy chiếu Boxlight ANX350

Giá : 1,100,000đ
 Đơn vị tính: 1 tấm
 Dùng cho máy chiếu Boxlight ANX350
 Độ phân giải: XGA (1024x768)
 Bảo hành: 04 tháng
 Cân chỉnh LCD miễn phí
Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top