Giỏ hàng: 0

Chip DMD máy chiếu BenQ MP624

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP624

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP623

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP623

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP622

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP622

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP200

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP200+

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EP726S

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EP726S

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EP728

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EP728

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX525ST

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX525ST

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX530

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX530

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EX532

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX532

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS309

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS309

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS603

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS603

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EP720

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EP720

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EP721

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EP721

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES520

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES520

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES530

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES530

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma PV2221

Giá : Liên hệ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma PV2221

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma PV2223

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma PV2223

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP511

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP511

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP512

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP512

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP512ST

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP512ST

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP522ST

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP522ST

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP612

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP612

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top