Giỏ hàng: 0

Chip DMD máy chiếu Optoma DX319

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DX319

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP575

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (1076-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP575

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP515

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP515

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES551

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES551

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES550

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES550

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES531

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES531

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES526

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES526

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES522

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES522

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES521

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES521

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS329

Giá : Liên hệ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS329

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS323

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS323

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS316

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS316

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V260

Giá : 3,656,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V260

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec V230

Giá : 3,565,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec V230

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP115

Giá : 3,565,000đ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP115

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP110

Giá : Liên hệ

✔ Chip DMD SVGA nhỏ (8060-6039B)

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP110

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP777

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP777

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS306

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS306

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP776

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP776

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP772

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP772

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Nec NP100+

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Nec NP100+

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP730

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP730

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP724

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP724

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu BenQ MP722

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu BenQ MP722

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top