Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB43

Giá : 4,025,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-XB43

✔ Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Eiki

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB42

Giá : 4,025,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-XB42

✔ Độ sáng máy: 4.500 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Eiki

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41

Giá : 4,025,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-XB41

✔ Độ sáng máy: 4.000 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Eiki

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB33

Giá : 3,335,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB33: 3.000 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB31

Giá : 3,335,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB31: 2.500 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XG400

Giá : 4,600,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XG400: 5.000 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SXG400

Giá : 4,600,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-SXG400: 4.200 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB21

Giá : 2,789,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XB21: 2.000 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XGC500

Giá : 5,175,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XGC500: 5.000 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki POA-LMP125

Giá : 5,175,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu EikI LC-XGC500

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XS31

Giá : 3,350,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XS31: 3.100 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XS30

Giá : 3,335,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XS30: 3.100 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XS25

Giá : 3,335,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XS25: 2.600 Ansi

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki POA-LMP127

Giá : 3,335,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Eiki LC-XS25 | LC-XS30 / LC-XS31

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ

✔ Thay tận nơi, bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X800

Giá : Liên hệ

✔ Độ sáng máy chiếu LC-X800: 12.000 Ansi

✔ Công suất bóng: 330 Watts x 2 bóng

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X8

Giá : Liên hệ

✔ Độ sáng máy chiếu LC-X8: 12.000 Ansi

✔ Công suất bóng: 330 Watts x 2 bóng

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XD25

Giá : 3,050,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu LC-XD25: 2.500 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA 1024 x 768

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB200

Giá : 2,990,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu LC-XB200: 3.500 Ansi

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.500 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB100

Giá : 2,990,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu LC-XB100: 3.000 Ansi

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.500 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL30

Giá : 3,225,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu LC-XBL30: 3.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL25

Giá : 3,225,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu LC-XBL25: 2.600 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL20

Giá : 3,225,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu LC-XBL20: 2.200 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBM31

Giá : 3,105,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XBM31: 3.000 Ansi lumens

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP142

✔ Tuổi thọ bóng đè: 6.000 giờ

✔ Bảo trì miễn phí, Giao hàng lắp đặt tận nơi

✔ Bảo hành 03 tháng

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBM26

Giá : 3,105,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Eiki LC-XBM26: 2.600 Ansi lumens

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP142

✔ Tuổi thọ bóng đè: 6.000 giờ

✔ Bảo trì miễn phí, Giao hàng lắp đặt tận nơi

✔ Bảo hành 03 tháng

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top