Giỏ hàng: 0

Chip DMD máy chiếu Optoma EX532

Giá : 4,705,000đ

✔ Chip DMD lớn 

✔ Dùng cho các máy chiếu DLP

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EX532

✔ Hàng mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS309

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS309

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma DS603

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma DS603

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EP720

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EP720

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma EP721

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma EP721

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES520

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES520

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma ES530

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma ES530

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma PV2221

Giá : Liên hệ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma PV2221

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Chip DMD máy chiếu Optoma PV2223

Giá : 4,273,000đ

✔ Chip DMD SVGA lớn

✔ Dùng cho máy chiếu Optoma PV2223

✔ Hàng hóa: mới 100%

✔ Bảo hành: 03 tháng

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top