Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW276

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.700 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW275

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.700 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW255

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW246

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.100 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW245

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.100 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW235

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 2.700 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW226

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 2.600 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW225

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 2.600 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX295

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.800 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX290

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.800 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX275

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.700 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX272

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.700 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX271

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.700 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX250

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.300 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX246

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX245

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX242

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX241

Giá : 3,250,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu: 3.200 Ansi

✔ Công suất bóng đèn: 210 watts

✔ Tuổi thọ bóng đèn máy chiếu10.000 giờ 

✔ Bảo hành: 04 tháng

Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top