Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Boxlight XP-8T

Giá : 2,980,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight XP-8T: 1.100 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP51
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight SP-10T

Giá : 2,980,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight SP-10T: 1.250 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP57
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-56T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight MP-56T: 5.500 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP59
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-55T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight MP-55T: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP59
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-50T

Giá : 3,680,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight MP-50T: 3.200 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP59
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-320

Giá : 2,990,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight CP-320: 2.000 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP55
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-45T

Giá : 5,520,000đ
✔ Độ sáng máy chiếu Boxlight MP-45T: 4.500 Ansi
✔  bóng đèn POA-LMP67
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Boxlight
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top