Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW241

Giá : 3,189,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Sony VPL-DW241: 3.100 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì máy miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX271

Giá : 3,189,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Sony VPL-DX271: 3.500 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì máy miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX241

Giá : 3,189,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Sony VPL-DX241: 3.200 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì máy miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX221

Giá : 3,189,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu Sony VPL-DX221: 2.700 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì máy miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-FX52

Giá : 5,990,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sony VPL-FX52

✔ Độ sáng: 6.000 Ansi lumens

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì máy miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-FX51

Giá : 5,990,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sony VPL-FX51

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 4.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì máy miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX21

Giá : 2,450,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX21: 2.100 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS21

Giá : 2,450,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CS21: 2.100 Ansi

✔ Độ phân giải: SVGA (800 x 600)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX85

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX85: 3.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX86

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX86: 3.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX80

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX80: 3.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX63

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX63: 3.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX61

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX61: 2.500 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW125

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CW125: 3.000 Ansi

✔ Độ phân giải: WXGA 1366 x 800

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX155

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX155: 3.500 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX150

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX150: 3.500 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX125

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX125: 3.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX120

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX120: 3.000 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX100

Giá : 3,150,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CX100: 2.700 Ansi

✔ Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW258

Giá : 3,650,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CW258: 4.500 Ansi

✔ Độ phân giải: WXGA 1280 x 800

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW256

Giá : 3,650,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CW256: 4.500 Ansi

✔ Độ phân giải: WXGA 1280 x 800

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW255

Giá : 3,650,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CW255: 4.500 Ansi

✔ Độ phân giải: WXGA 1280 x 800

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW238

Giá : 3,650,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CW238: 4.200 Ansi

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW235

Giá : 3,650,000đ

✔ Độ sáng máy chiếu VPL-CW235: 4.200 Ansi

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top