Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP65

Giá : 2,650,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-SU50 | PLC-SU51 | PLC-XU56

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP65

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP63

Giá : 3,663,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo PLC-XU45

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP59

Giá : 3,680,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-XT10 | PLC-XT11 | PLC-XT15 | PLC-XT16 | PLC-XT3200

✔ Công suất: VIP250/1.3P22.5 Watts

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP57

Giá : 2,550,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-SW30

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.500 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP56

Giá : 3,890,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-XU46

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP55

Giá : 2,990,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-XU25 | PLC-XU45 | PLC-XU47 | PLC-XU48 | PLC-XU50 |PLC-XU51 | PLC-XU55 | PLC-XU58

✔ Mã bóng đèn: POA-LMP55

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP52

Giá : 4,550,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: LC-XF35 / PLC-XF35N / PLC-XF35NL

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP51

Giá : 2,980,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-XW20A

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP48

Giá : 3,680,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-XT10 | PLC-XT15

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

✔ Trung tâm sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP47

Giá : 3,670,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo PLC-XP41 | PLC-XP46

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP39

Giá : 3,990,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-EF30 | PLC-EF31 | PLC-EF32 |  PLC-XF30 | PLC-XF31

✔ Máy dùng 02 bóng đèn LMP39

 Trung tâm sửa chữa máy chiếu Sanyo

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Tuổi thọ bóng đèn 3.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP36

Giá : 2,550,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-SW20 | PLC-XW20

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP35

Giá : 3,680,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sanyo PLC-XU30 | PLC-XU32 | PLC-XU35 | PLC-XU37

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP31

Giá : 2,450,000đ

✔ Dùng cho máy chiếu Sanyo PLC-SW10 / PLC-SW15 | PLC-XW10 / PLC-XW15

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Sanyo

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP28

Giá : 3,890,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-XP30 | PLV-60

✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP27

Giá : 1,000,000đ

✔ Dùng thay cho máy chiếu Sanyo: PLC-SU07 | PLC-SU10 | PLC-SU15

 ✔ Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ

✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí

✔ Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top