Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX425N

Giá : 3,150,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX425N
 Độ sáng: 4.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX615N

Giá : 4,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VX615N
 Độ sáng: 5.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TX310

Giá : 2,995,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TX310
 Độ sáng: 3.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB332

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB332
 Độ sáng: 3.300 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB382

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB382
 Độ sáng: 3.800 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB412

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB412
 Độ sáng: 4.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW312

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW312
 Độ sáng: 3.100 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW362

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW362
 Độ sáng: 3.600 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-EX520

Giá : 6,995,000đ
✔ Thay cho máy chiếu Panasonic PT-EX520
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
✔ Độ sáng: 5.300 Ansi
✔ Mả bóng đèn: ET-LAEF100
✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-EX620

Giá : 6,995,000đ
✔ Thay cho máy chiếu Panasonic PT-EX620
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
✔ Độ sáng: 6.200 Ansi
✔ Mả bóng đèn: ET-LAEF100
✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-EW550

Giá : 6,995,000đ
✔ Thay cho máy chiếu Panasonic PT-EZ590
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
✔ Độ sáng: 5.000 Ansi
✔ Mả bóng đèn: ET-LAEF100
✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-EW650

Giá : 6,995,000đ
✔ Thay cho máy chiếu Panasonic PT-EZ590
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
✔ Độ sáng: 5.800 Ansi
✔ Mả bóng đèn: ET-LAEF100
✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-EZ590

Giá : 6,995,000đ
✔ Thay cho máy chiếu Panasonic PT-EZ590
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
✔ Độ sáng: 5.400 Ansi
✔ Mả bóng đèn: ET-LAEF100
✔ Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAEF100

Giá : 6,995,000đ
✔ Thay cho các máy chiếu Panasonic: PT-EZ590 | PT-EW650 | PT-EW550 | PT-EX620 | PT-EX520
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ
Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
✔ Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VZ570

Giá : 4,950,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-VZ570
 Độ sáng: 4.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 7.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TX312

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TX312
 Độ sáng: 3.200 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW333

Giá : 2,999,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW333
 Mã bóng đèn: ET-LAL500
 Công suất đèn: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.100 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW373

Giá : 2,999,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LW373
 Mã bóng đèn: ET-LAL500
 Công suất đèn: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.600 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB383

Giá : 2,999,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB383
 Mã bóng đèn: ET-LAL500
 Công suất đèn: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.800 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB353

Giá : 2,999,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB353
 Mã bóng đèn: ET-LAL500
 Công suất đèn: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.300 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB303

Giá : 2,999,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB303
 Mã bóng đèn: ET-LAL500
 Công suất đèn: 230 Watts
 Độ sáng máy: 3.100 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB423

Giá : 2,999,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-LB423
 Mã bóng đèn: ET-LAL500
 Công suất đèn: 230 Watts
 Độ sáng máy: 4.100 Ansi lumens
 Tuổi thọ bóng đèn 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-TX400

Giá : 2,990,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-TX400
 Độ sáng: 3.500 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AX200

Giá : 2,890,000đ
 Thay cho máy chiếu Panasonic PT-AX200
 Độ sáng: 2.000 Ansi
✔ Tuổi thọ bóng đèn: 2.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Panasonic
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top