Giỏ hàng: 0

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC332W

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC332W
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME342U

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME342U
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.400 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC442X

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME442X
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 4.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC342

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC342
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.400 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V332W

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332W
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V332X

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332X
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-V302H

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V302H
 Mã bóng đèn: NP35LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP35LP

Giá : 2,450,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-V332X | NP-V332W | NP-V302H | NP-V302X | NP-V302W
 Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP ME401X

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME401X
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME361W

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME361W
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME361X

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME361X
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.600 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME331W

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME331W
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME331X

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME331X
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME301X

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME301X
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME301W

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME301W
 Mã bóng đèn: NP43LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP43LP

Giá : 2,990,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-ME401W | NP-ME401X | NP-ME361W | NP-ME361X | NP-ME331W | NP-ME331X | NP-ME301X | NP-ME301W
 Mã bóng đèn NP43LP
 Tuổi thọ bóng đèn 9.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC421X

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC421X
 Mã bóng đèn: NP41LP
 Độ sáng: 4.200 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC371X

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC371X
 Mã bóng đèn: NP41LP
 Độ sáng: 3.700 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC331W

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC331W
 Mã bóng đèn: NP41LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC331X

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC331X
 Mã bóng đèn: NP41LP
 Độ sáng: 3.300 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC301X

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC301X
 Mã bóng đèn: NP41LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP41LP

Giá : 2,550,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC301X | NP-MC331W | NP-MC331X | NP-MC371X | NP-MC421X
 Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 04 tháng hoặc 1.000 giờ

Bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC302X

Giá : 2,650,000đ
 Dùng thay cho các máy chiếu Nec NP-MC302X
 Mã bóng đèn: NP47LP
 Độ sáng: 3.000 Ansi
 Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ
 Trung tâm bảo hành - sửa chữa máy chiếu Nec
✔ Thay tận nơi, Bảo trì miễn phí
 Bảo hành: 03 tháng hoặc 1.000 giờ
Bộ lọc sản phẩm

Giá

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm bán chạy
Top